Kvalita

  • Vysoká kvalita, vysoká čistota, minimálna vlhkosť, detailné technické špecifikácie ku každej komodite
  • Dlohodobá spolupráca
  • Zodpovednosť voči našim obchodným partnerom, dodávateľom, zamestnancom i okoliu
  • Korektné rýchle jednanie v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, ruskom jazyku
  • Garantovaná platba
  • Obchodovanie počas celého roka