O firme

Naša spoločnosť sa zaoberá exportom a importom agrokomodít, nákupom a predajom poľnohospodárskych plodín a rastlinných produktov pre potravinársky priemysel. Obchod s komoditami poľnohospodárskej produkcie zahŕňa nákup surovín od miestnych pestovateľov a na medzinárodných trhoch, zabezpečenie úprav (čistenie, sušenie, veľkoobjemové balenie), krátkodobé uskladnenie, distribúciu lokálnym odberateľom v potravinárskom priemysle (baliarne, spracovatelia) a export rastlinných produktov.

Spolupracujeme s našimi dodávateľmi a zákazníkmi v Európskej Únii, Rusku, Turecku, Indii a na Ukrajine.